Få intelligent vandmåling og 

innovativ lækageovervågning med WINT Water Intelligence®

WINT Water Intelligence® er et unikt datastyret system til strategisk styring, monitorering og optimering af vandforbrug som samtidig sikrer mod lækager og vandspild i alle typer af vandinstallationer og vandprocesser.


Unikke og bæredygtige fordele ved WINT Water Intelligence®

WINT Water Intelligence® leverer realtidsovervågning af forbrug, adfærd og lækager fra "WINT enheder" og ventiler på kritiske punkter i netværket.

Med kunstig Intelligens sikre WINT Water Intelligence® en mere bæredygtig og effektiv håndtering af vandforbruget og er med til at sikre en bedre klimaindsats.

Big Data, AI og IoT 


Intelligent vandmåling

handler om at være i stand til at træffe de rigtige valg og foretage de rette inve- steringer – på baggrund af data.

 Optimering og styring

WINT Water Intelligence® benytter avanceret AI til læring, overvågning og fejlfinding 24/7 af evt. vandspild og kan tilkolbes andre overvågnings- systemer eller alarmer.

Lækagesikring


Forebyg mod betydelige lækagerelaterede skader gennem læring af forbrug og automatik nedluk i de berørte områder.

Smart meteringWINT Water Intelligence® opsamler data over forbrug, adfærd og lækager og leverer databaseret viden til vores kunder.

Intelligent teknologi

WINT Water Intelligence® kender din bygning

WINT Water Intelligence® registrerer lækager i realtid ved hjælp af kunstig intelligens, hvorefter WINT-enheder advarer personale og kan samtidig automatisk lukke for vandet, når det er nødvendigt.

WINT Water Intelligence® bruger kunstig intelligens og mønstertilpasning til at opdage vandlækager og spild. WINT Water Intelligence® lærer løbende og tilpasser vandadfærd for at sikre, at detektion er optimeret til dit forbrug. 


WINT Water Intelligence® understøtter on/off politikker for at imødekomme de forskellige behov på specifikke sites. Forskellige politikker kan sættes for forskellige tidspunkter såsom weekender, arbejdstider og frikvarterer, spidsbelastningstider osv.


Når WINT Water Intelligence® opdager en lækage, anvender den kunstig intelligens til at komme med forslag, der identificerer kilden til lækager, så personalet hurtigt kan løse problemer.

WINT Water Intelligence® integreres med anerkendte energi-systemer og  styringssystemer igennem API.


WINT Water Intelligence® -enheder kommunikerer med cloud over mobilnetværket (NB-IoT). De er fuldt autonome og vil fortsætte med at fungere, selv uanset kommunikation.


WINT-cloud leverer rapporter, indsamler vandanalyse og beregner forskellige KPI'er. Trendanalyse lader dig analysere vandforbrug og forbrugsmønstre over tid og steder.

Få styr på dit vandspild og sæt ind der, hvor behovet er størst.

WINT Water Intelligence® installeres i bygninger, virksomheder, fjern varme, HVAC systemer, byggepladser samt produktion.

WINT Water Intelligence® har et bredt udvalg af kunder, som sætter fokus på de 17 verdensmål, bæredygtighed, sikkerhed og drift. 

Intelligent fejlfinding og optimering af vandforbruget

Med nye teknologiske løsninger indenfor AI og IoT har WINT Water Intelligence® gjort det muligt at digitalisere store dele af vandforbruget og vha. AI leverer nødvendig og højkvalitets datainformation, som samtidig overholder GDPR.


Med WINT Water Intelligence® får I information i realtidsovervågning, fjernbetjening, fejlforudsigelse og driftsoptimering


Du får let adgang til alle dine data samt en række værktøjer, der hjælper dig til at være mere proaktiv i jeres indsats mod vandspild og lækage.

Big Data og Artificial Intelligence

Reducer vandforbrug op til 28%


WINT Water Intelligence® overvåger alt dit vandforbrug og registrerer vandforbrug, vandspild og lækagemuligheder og leverer detaljerede analyser til brug for smarte optimeringer og investeringer.


WINT Water Intelligence® sparer vand – og skærer op til 25 % af dine vandregninger.


  • WINT Water Intelligence® AI algoritmer tilpasser sig løbende forbrugsmønstre:
    • Områdespecifikt
    • Applikation
  • AI specialiserede algoritmer til forskellige anvendelsesområder (bolig, industri, produktion osv.)
  • Stor nøjagtighed helt ned på mindste lækage (afhængig af vandmåler)

WINT UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE

WINT's kunder sætter fokus på verdensmålende for bæredygtig udvikling, industriel innovation og partnerskaber og vi er med til at sikre en forbedret klimaindsats i alle vores projekter.


WINT NORDIC TEAM

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her.